Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Để chuẩn bị cho chương trình GDPT mới, trường Tiểu học Lao Chải đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực trạng đội ngũ giáo viên nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, thực hiện chương trình GDPT mới đạt hiệu quả.

Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Để chuẩn bị cho chương trình GDPT mới, trường Tiểu học Lao Chải đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực trạng đội ngũ giáo viên nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, thực hiện chương trình GDPT mới đạt hiệu quả.

 

Chương trình GDPT mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện. Chương trình chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Nội dung giáo dục được đổi mới theo hướng tinh gọn, thiết thực, giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn; đồng thời phân biệt rõ hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Về chương trình sách giáo khoa mới kế thừa ưu điểm của chương trình sách giáo khoa hiện hành; tham khảo tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển với chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho thực hiện chương trình GDPT mới được Phòng GD&ĐT Sa Pa, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện bài bản tới các trường trong đó có trường Tiểu học Lao Chải. Đặc biệt, những năm qua, ngành đã thực hiện đổi mới; chỉ đạo áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới; thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo hướng phát triển năng lực. Đây là bước đệm quan trọng khi bước vào triển khai áp dụng chương trình GDPT mới.

Trường Tiểu học Lao Chải có 4 điểm trường (1 điểm chính và 3 điểm lẻ) với 25 lớp trong đó khối lớp 1 có 5 lớp.

PGD&ĐT Sa Pa triển khai tới các nhà trường nội dung kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình mới; tích cực đầu tư cơ sở vật chất nhằm tiếp tục duy trì, đảm bảo cơ sở trang thiết bị dạy học 2 buổi/ngày mang tính kế thừa và cập nhật đổi mới theo chương trình GDPT mới. Đặc biệt, nhờ chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, hằng năm thị xã huy động được hàng tỷ đồng phục vụ cho việc kiên cố hóa trường học và các hoạt động giáo dục.

 

Để thực hiện bảo đảm đúng lộ trình, có hiệu quả chương trình GDPT mới, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã và đang tập trung chỉ đạo tới các nhà trường thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, phụ huynh học sinh và toàn xã hội, tham mưu cho UBND Xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí, lồng ghép các nguồn kinh phí của các chương trình, dự án, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới.

Nhà trường bám sát quy định hiện hành về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, sắp xếp lại cho phù hợp với các môn học; trên cơ sở đó có giải pháp khả thi nhằm tăng cường đầu tư sửa chữa, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình mới.

 

Content

Thành công của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhà giáo - những người sẽ thực hiện chương trình. Bởi vậy, nhà trường luôn thực hiên nghiêm tuc chỉ đạo của TCM Phòng GD&ĐT Sa Pa như, tiếp tục rà soát đánh giá về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ giáo viên trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu cho các cấp chính quyền tuyển mới, hợp đồng, đảm bảo yêu cầu. Phối hợp với các trường bạn, thống kê, đánh giá thực trạng thừa, thiếu để xây dựng phương án khắc phục; tính toán nhu cầu bồi dưỡng giáo viên các lớp làm căn cứ để tham mưu với cấp trên trong quá trình đào tạo bồi dưỡng. Rà soát, kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán nhà trường tham gia các lớp tập huấn của Phòng và của Sở.