Thực hiện văn bản số 341/PGD&ĐT TX Sa Pa, ngày 8/9/2020 của PGD&ĐT TX Sa Pa, Vv điều tra, thống kê và cập nhật phần mềm hệ thống phổ cậpGD, XMC năm 2020. Trường TH Lao Chải đã tiến hành họp với ba cấp trường trên địa bàn xã Hoàng Liên thống nhất phương án và tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD xã tổ chức công tác điều tra phổ cập và xóa mù chữ trên địa bàn.

Thực hiện văn bản số 341/PGD&ĐT TX Sa Pa, ngày 8/9/2020 của PGD&ĐT TX Sa Pa, Vv điều tra, thống kê và cập nhật phần mềm hệ thống phổ cậpGD, XMC năm 2020. Trường TH Lao Chải đã tiến hành họp với ba cấp trường trên địa bàn xã Hoàng Liên thống nhất phương án và tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD xã tổ chức công tác điều tra phổ cập và xóa mù chữ trên địa bàn.

Theo đó, việc thực hiện phổ cập giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Do đó, cần huy động nhiều lực lượng chính trị xã hội cùng tham gia. Kế hoạch phổ cập giáo dục được đưa vào Kế hoạch hàng năm của xã. Các Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã đóng vai trò nòng cốt, tham mưu với Ban chỉ đạo giáo dục phường, xã xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục hàng năm; Củng cố, duy trì vững chắc thành quả phổ cập giáo dục. Đảm bảo tiến độ phổ cập mầm non dưới 5 tuổi, đẩy mạnh phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và phổ cập THCS đúng độ tuổi; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng.

Bước vào công tác điều tra, các nhà trường xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên tại các điểm trường thành lập tổ điều tra theo đội và thôn. Để không ảnh hưởng đến công tác dạy và học, các nhóm điều tra phải lựa chọn thời điểm thích hợp vào các khung giờ từ 16h đến 20h để đi điều tra. Thật vất vả khi các thầy cô phải chèo đèo lội suối để đến được với các hộ gia đình trong thôn bản. Có nhiều hộ sống rải rác nơi núi cao nhưng những đôi chân của thầy cô vẫn không chùn bước vẫn cố gắng đến tận nơi để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Có những khó khăn mà không ai có thể lường trước được trong công tác điều tr phổ cập ở vùng cao đó là vào những ngày mưa đường dốc trơn trượt, đó là vào ngày mùa các thầy cô đến tới hộ gia đình không gặp được chủ hộ, không lấy được thông tin nhưng các thầy cô không chịu chùn bước vẫn cố gắng đến lần hai, lần ba để có được kết quả chính xác nhất.

Từ những cố gắng không mệt mỏi của những đôi chân thầm lặng không biết mệt mỏi đó, chúng tôi, những người chiến sỹ văn hóa không quản ngày đêm đã thu về những thành quả trong công tác điều tra phổ cập chính xác trong toàn xã. Có trong tay số hộ toàn xã là 724 hộ với 6289 nhân khẩu và trình độ văn hóa của từng người.

Không dừng ở đó, các thầy cô lại tiếp tục thực hiện cập nhật lên hệ thống phần mềm phổ cập để kịp tiến độ báo cáo.

Biết là khó khăn vất vả nhưng các thầy cô luôn xác định đó là nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Vì vậy ai cũng luôn nêu cao tinh thần và cố gắng, luôn coi đây là nhiệm vụ thường niên hàng năm phải thực hiện.