Ngày 08 tháng 1 năm 2021 PGD&ĐT Ban hành Quyết định số 43/QH-PGD&ĐT. Quyết định thành lập Hội đồng chấm thuyết trình giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và giáo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị Xã năm học 2020-2021. Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của PGD&ĐT cụm thi số 04 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học gồm 04 nhà trường đó là; Tiểu học Lao Chải, Tiểu học Sử Pán, PTDTBT&THCS Tả Van, PTDTBT&THCS Hầu Thào trong đó trường Tiểu học Lao Chải chịu trách nhiệm đăng cai địa điểm diễn ra Hội thi của cụm số 04.

Đồng chí: Trần Ngọc Cừ-Phó trưởng phòng GD&ĐT-trưởng ban Hội thi, tiến hành khai mạc hội thi.

        Thực hiện theo TT 22/2019/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019 của BGD&ĐT  về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Tổ tiểu học Phòng GD&ĐT  đã tiến hành rà soát tiêu chí, tham vấn nhu cầu nguyện vọng của giáo viên các nhà trường, khẩn chương xây dựng kế hoạch số 118/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 kế hoach tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học, năm học 2020-2021.

      Ngày 08 tháng 1 năm 2021 PGD&ĐT Ban hành Quyết định số 43/QH-PGD&ĐT. Quyết định thành lập Hội đồng chấm thuyết trình giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và giáo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị Xã năm học 2020-2021. Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của PGD&ĐT cụm thi số 04 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học gồm 04 nhà trường đó là; Tiểu học Lao Chải, Tiểu học Sử Pán, PTDTBT&THCS Tả Van, PTDTBT&THCS Hầu Thào trong đó trường Tiểu học Lao Chải chịu trách nhiệm đăng cai địa điểm diễn ra Hội thi của cụm số 04.

     Các nhà trường đã tiến hành các bước theo đúng yêu cầu, qua Hội giảng cấp trường các nhà trường đã tiến hành trình PGD&ĐT Hội đồng khoa học cấp tiểu học 41 thí sinh đăng ký tham gia thi thuyết trình sáng kiến kinh nghiệm.

       Công tác chuẩn bị của nhà trường trước khi Hội thi diễn ra

 Nhà trường nhận thấy đây là lần đầu tiên áp dụng tổ chức Hội giảng theo TT22/2019 của BGD&ĐT, có nhiều điểm mới trong hình thức tổ chức và quy định mới về Hội thi, do vậy công tác chuẩn bị là một trong nhưng nội dung quan trọng.  Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội thi nhà trường đã tiến hành quán triệt tới từng CBGV&NV của nhà trường về quan điểm tư tưởng, về các bước tiến hành, nhiệm vụ của các bộ phận và cá nhân… với mong muốn tạo một tâm lý tốt nhất cho thí sinh tham gia Hội thi, các bộ phận phục vụ Hội thi chính xác trong thực hiện nhiệm vụ, theo đúng phương châm của PGD&ĐT “chủ động, tích cực-tự nguyện tham gia-động viên khích lệ”.

       Ngày 22 tháng 1 năm 2021 nhà trường vinh dự là đơn vị đăng cai nơi diễn ra công tác Tổ chức Hội thi thuyết trình sáng kiến của cụm số 04, cấp Tiểu học với khuôn viên cảnh quan trường lớp khang trang, đúng với môi trường Sư phạm với trang thiết bị phục vụ hội thi đầy đủ với 04 phòng thi, các bộ phận phục vụ như đón đoàn và hướng dẫn, sắp xếp khuôn viên trang bị của đoàn, tổ phục vụ kỹ thuật, tổ lễ tân… đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

      Đúng 7h30 phút đồng chí Trần Ngọc Cừ-Phó trưởng phòng GD&ĐT-trưởng ban Hội thi, tiến hành khai mạc hội thi, quán triệt chung về tinh thần, nội dung làm việc trong thời gian Hội thi về tính công tâm, chính sác, sát thực qua đó động viên khích lệ CBGV&NV tham gia Hội thi.

Đồng chí: Trần Ngọc Cừ-Phó trưởng phòng GD&ĐT-trưởng ban Hội thi, Ban giám khảo Hội thi cùng các thí sinh viên tham dự Hội thi

Cô Dương Thị Oanh-Hiệu trưởng trường Tiểu học Lao Chải báo cáo nhanh với Đoàn  về công tác tổ chức

       Qua ½ ngày với sự nỗ lực và nghiêm túc trong làm việc, sự sắp sếp khoa học của ban giám khảo Hội thi kết hợp cùng đơn vị tổ chức và sự phối hợp của các Đơn vị tham gia đã góp phần tạo nên một hội thi thuyết trình sang kiến thành công rực rỡ.

Hình ảnh thi sinh thực hành thi thuyết trình sáng kiến kinh nghiệm

Hình ảnh thi sinh thực hành thi thuyết trình sáng kiến kinh nghiệm

       Thông qua Hội thi này đồng chí Trần Ngọc Cừ-Phó trưởng phòng GD&ĐT-trưởng ban Hội thi đã biểu dương “đơn vị tổ chức đăng cai Hội thi, tinh thần phối hợp tham gia của các đơn vị, công tác nghiêm minh của Ban giám khảo, sự chủ động của các bộ phận. Đó là tiền đề là nền móng quan trọng trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện những Hội thi tiếp theo, tạo khí thế giúp CBQL GV,NV có tư tưởng vững vàng, thêm yêu nghề trong công tác giáo dục trẻ tốt nhất, đúng với tinh thần và khí thế của một Hội thi”.

                                                                                                          Nguồn: THLC